Zuidwal

Middenin het oude centrum van Den Haag ligt de Zuidwal. Het pand Zuidwal 51, eigendom van de Wijkontwikkelingsmaatschappij, is een gemeentelijk monument en een rijksbeschermd stadsgezicht. Via de vereniging van eigenaren is het pand in samenwerking met Hulshof Architecten doorontwikkeld om vier koop appartementen te realiseren.

Wegens de architectuurhistorische waarde moest de voorkant van de gevel intact blijven. De lijstgevel komt namelijk uit de 18de eeuw en rondom de deurpartij zijn verschillende houten ornamenten te bewonderen. De ramen op de eerste verdieping zijn gedeeltelijk van glas in lood.

De vier koopappartementen, allen voorzien van een buitenruimte, zijn binnen een paar maanden na oplevering verkocht. De ontwikkeling van het pand aan de Zuidwal is een prachtig voorbeeld van hele compacte binnenstadsuitvoering. Het pand is uitgevoerd met Label A en met behoud van monumentale waardes.

Locatie

Den Haag

Opdrachtgever

Vereniging van eigenaren

Realisatie

Zomer 2015

Foto's