Artiestenbuurt

Het project betreft de door Vidomes voorgenomen renovatie van een complex met 60-er jaren portiekflats met in totaal 264 woningen gelegen aan de Hoogkamerlaan en omgeving.

Naar aanleiding van de ambitie van het project “Nul op de Meter” is de behoefte ontstaan voor dit project een specifieke benadering uit te werken die de kansen van de locatie en de toestand van de gebouwen probeert optimaal te benutten.

Het doel van de huurders-vereniging is een project waarbij 100% van de bewoners deelneemt en alle woningen worden verbeterd. Daarbij is het heel belangrijk dat de kosten van de verbetering niet tot hogere woonlasten leiden. De ambitie is een duurzaam project te realiseren waarbij dit niet alleen betrekking heeft op de energie maar ook op water, lucht en materiaal gebruik. Om een complex te realiseren dat duurzaam nog 30 en misschien 50 jaar mee kan zijn het milieu en het comfort erg belangrijk.

Door een integrale benadering en de bewoners ervaringen te combineren met de ingreep en deze op maat uit te werken qua woning type en oriëntatie kan een hogere efficiëntie in het uitvoeringsplan worden bereikt.

Proces deelnemers zijn

Vidomes, adviseurs Vidomes, Huurders vereniging, adviseurs bewoners, bewoners en de Gemeente Rijswijk. Hulshof Architecten adviseert.

Locatie

Rijswijk

Opdrachtgever

Huurders-vereniging

Foto's