Hulshof Architecten

Gebruikers en duurzaamheid staan voor Hulshof Architecten voorop. Ineke Hulshof heeft het bureau in 1988 opgezet, in vervolg op een samenwerking in een maatschap met Rob Goverts en Dik Hoogstad. Wat voornamelijk begon in Rotterdam met stadsvernieuwingsprojecten, renovaties en nieuwbouw, is nu uitgebreid tot heel Nederland en zelfs tot in de Rotterdamse zusterstad Shanghai. In 25 jaar hebben we met deze bijzondere insteek ruim 3500 woningen, diverse kantoorgebouwen, sportfaciliteiten en een uitvaartcentrum met crematorium gerealiseerd.

Hulshof Architecten is betrokken bij veranderingen in zowel de ruimtelijke als de organisatorische aspecten van het bouwen. De opdrachtgevers zijn behalve woningcorporaties en projectontwikkelaars ook kopers en huurders, of andere toekomstige gebruikers. 

We hebben verschillende prijzen gewonnen, waaronder de Gulden Feniks voor innovatie en renovatie. We slagen er steeds weer in om onmogelijk lijkende opgaven te realiseren: we verenigen betaalbare en duurzame oplossingen met individuele keuzes en herbestemmen slooprijpe objecten. 

Ons mooiste resultaat en grootste compliment was dat de bewoners van De Dichterlijke Vrijheid (het Wallisblok) in Rotterdam het resultaat presenteerde als 'zelf bedacht en gemaakt'.