Vlissingsestraat

In opdracht van Woongoed Middelburg heeft Hulshof Architecten een ontwerp gemaakt voor herbestemming van de voormalige gemeentekantoren aan de Vlissingsestraat/ Stadsschuur te Middelburg tot appartementen.

De voormalige gemeentekantoren bestaan feitelijk uit een aaneenschakeling van een aantal panden. Deze panden waren middels doorbraken gekoppeld tot twee complexen; De panden aan de Vlissingsestraat vormden samen met het pandje op de hoek Vlissingsestraat/ stadsschuur één geheel, het cluster van panden aan de Stadsschuur eveneens. Een aantal panden heeft de status Rijksmonument.

In het plan werden 28 volledig zelfstandige appartementen gemaakt, een deel direct vanaf het aansluitend terrein ontsloten, een deel middels portieken. De appartementen werden door Woongoed Middelburg tijdelijk aan studenten verhuurd.

In het ontwerp is zoveel mogelijk uitgegaan van alleen hoogst noodzakelijke (constructieve) ingrepen in het algemeen en in de Rijksmonumenten in het bijzonder. De tuin (-inrichting) bleef grotendeels gehandhaafd in de huidige vorm, met enkele toevoegingen zoals een extra fietsenstalling, containerberging en opstelplaats hulpverleningsvoertuig(en).

Ingrepen algemeen
In het gehele complex werden voorzieningen voor thermische en akoestische isolatie aangebracht. Deze voorzieningen werden zodanig aangebracht, dat bijvoorbeeld oorspronkelijke moerbalken in het zicht bleven.

In de renovatie die het complex in de 70'er jaren heeft doorgemaakt is ten behoeve van de kantoorfunctie gekozen voor een tweetal centrale trappenhuizen in het hoofdvolume aan De Vlissingsestraat. Deze bleven na diverse studies niet inpasbaar in een appartementenstructuur. Daarom is gekozen voor het maken van drie nieuwe portieken. Hiermee is teruggegrepen naar de oorspronkelijke opbouw van individuele panden; in belangrijke mate zijn de appartementen in deze structuur ondergebracht.

Alle nieuwe ontsluitingen kwamen, samen met de bestaande toegangen, aan de binnentuin te liggen. Twee van deze portieken waren zo ontworpen, dat in de toekomst op relatief eenvoudige wijze de hoofdtoegang van de portiek aan de Vlissingsestraat te maken is.

Het grote witte gebouw dat dominant op het binnenterrein aanwezig is, is voorzien van Franse balkons om de atmosfeer van de woonomgeving te versterken, zowel vanuit interieur als exterieur beschouwd. De overige gevels zijn verder – op kleine aanpassingen na – wat indeling betreft gelijk gebleven.

Locatie:

Middelburg

Opdrachtgever:

Woongoed Middelburg

Realisatie:

2006

Foto's