Shanghai lilong

Bouwen in hoge dichtheid in Rotterdam met een oude wijk in Shanghai als uitgangspunt. Een samenwerkingsovereenkomst tussen Rotterdam en Shanghai heeft de afgelopen jaren veel kennis overgebracht op het gebied van stadsvernieuwing en volkshuisvesting. Insteek van deze studie was het onderzoek naar het bouwen in hoge dichtheden.

Li Long is de dominante verkavelingvorm van Shanghai van vóór de revolutie. Het is een combinatie van Europese rijtjesbouw en de Chinese binnenplaatsen. Li Long staat voor buurt (Li) en steeg (Long). Het typische grid bestaat uit een rechtlijnig stratenpatroon binnen de begrenzing van een groot bouwblok.

Locatie

Rotterdam

Foto's