Specerijenhof

Tientallen jaren is gestudeerd op de herontwikkelingsmogelijkheden van dit fabrieksterrein. Na een periode waarin het gebouw was gekraakt door kunstenaars, wist Stichting Historisch Kralingen projectontwikkelaar BOAK Nederland te interesseren voor ontwikkeling van de locatie, met behoud van de historisch waardevol geachte gebouwen als uitgangspunt. Op het terrein staan twee nieuwe gebouwen en een ondergrondse parkeergarage met daarop een tuin. De voormalige fabrieksgebouwen, pakhuizen en koffiebranderij zijn behouden. Hier zijn nu 29 appartementen en 4 ateliers. Deze lofts zijn kaal opgeleverd op voorzieningen voor koken en sanitair na. Op deze manier zijn sfeer en historische elementen bewaard gebleven.

Op de plaats van de vroegere kantoren aan de Honingerdijk die in het verleden door een brand waren verwoest is een appartementengebouw gemaakt met 18 woningen. De ligging aan de dijk heeft het mogelijk gemaakt een souterrain te maken voor het parkeren. Deze halfverdiepte parkeerlaag verbindt het gebouw met een nieuwbouw boven het water erachter en biedt plaats aan 76 auto's. Op het tussen de gebouwen liggende dak is een tuin aangelegd, waarmee de "hof" ook werkelijk gestalte is gegeven. De Specerijenhof is daarmee een voorbeeld van een integrale ontwikkeling, waarmee ook een lelijk stukje water, een dood eind van het Buizengat, werd gevuld en de enorme schaduw van het belendende kantoor met een beter uitzicht is gevuld.

Het project kenmerkte zich door een combinatie van herbestemming, bodemsanering, duurzaam energiegebruik (stadsverwarming), bouwlogistiek en de ontwikkeling van relatief levensloopbestendige woningen (nabij nodige voorzieningen en openbaar vervoer) in een binnenstedelijke historische locatie. Duurzame ontwerpaspecten waren daglichtoriëntatie en loggia's. Er zijn duurzame materialen toegepast. Het project kreeg extra gemeentelijke duurzaam bouwen subsidies. 

In 1995 werd dit project gepresenteerd op de REBUILD Conferentie op Corfu.

Locatie

Rotterdam

Opdrachtgever

BOAK Nederland

Realisatie

1995

Foto's