Startersvereniging Dynamisch Jong Drimmelen (DJD) en Woningstichting Volksbelang

In Terheijden werden 34 woningen ontwikkeld, waarvan 20 koopwoningen voor starters door de startersvereniging Dynamisch Jong Drimmelen in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Woningstichting Volksbelang ontwikkelde daarnaast 10 huurwoningen voor starters en 4 vrije sectorkoopwoningen. Het plan bestaat uit 8 blokken, waarvan blok 3, 7 en 8 van Volksbelang zijn.

De woningen werden gebouwd op het F-veld van Terheijden en kwamen voort uit de roep vanuit de bevolking in 2006 om meer starterswoningen te gaan bouwen. Het plangebied wordt begrensd door de woningen aan de Vlierlaan aan de oostzijde, het agrarisch gebied aan de noordzijde, het voetbalveld E aan de westzijde en de Klein Ruitersvaart aan de zuidzijde.

In een basisplan zijn twee typen woningen ontworpen, een X woning en een Y woning. Het stramien van de woningen is 6,0m. Er is één quadrantvolume met vier verschillende woningen aan elkaar gekoppeld, dit is het Q type. Binnen het basisplan werden individuele woningen met unieke plattegronden en gevels ontwikkeld, waarin zo goed mogelijk de wensen van de bewoners werden verwerkt. Dit maakte individuele wensen haalbaar. De financiële ruimte bepaalde daarbij de architectonische variatie en uitwerking van het totaal. Bij alle woningen ontstonden opties om de basisvolumen uit te breiden met onder andere gedraaide kappen, erkers, dakkapellen en uitbouwen; al naargelang de wens en het budget van iedere koper.

De onthulling van de eerste steen vond op 31 mei 2011 plaats. Op 6 december 2011 is de eerste woning opgeleverd en op 15 februari 2012 is de laatste woning opgeleverd.

CPO proces

Na de architectenselectie door de kopersvereniging had Woningstichting Volksbelang ook de huur- en vier duurdere koopwoningen aan Hulshof Architecten opgedragen. Zij had daarmee een actieve rol in het CPO-proces als medeopdrachtgever. Met het stedenbouwkundige bureau Welmers Burg is intensief overleg gevoerd om ook voor de opdrachtgevergroep de beste verkaveling uit te vinden.

Voor de starters werd het kostenniveau door de gemeente gemaximeerd op €17.000,- per woning. 
Met Woningstichting Volksbelang wordt slimmer kopen gerealiseerd waarmee de starterswoningen betaalbaar blijven.

Locatie

Terheijden, Noord-Brabant

Opdrachtgever

Startersvereniging DJD en Woningstichting Volksbelang

Uitvoering

Zwaluwe bouw- en aannemingsbedrijf bv

Realisatie

6 december 2011 - 15 februari 2012

Foto's