Nieuw Middelburg

In opdracht van woningcorporatie Woongoed Middelburg heeft Hulshof Architecten in samenwerking met Linssen en van Asseldonk in 2009 een onderzoek uitgevoerd naar 350 huurwoningen in Middelburg, genaamd 'Schatgraven in Nieuw Middelburg'. Het betrof in deze wijk 152 woningen in complex 128, de 'Rode Buurt', 98 woningen in complex 129, de Blauwe Buurt, en 84 duplexwoningen in complex 132, aangevuld met 16 woningen uit complex 130. Na afronding van het onderzoek kreeg Hulshof Architecten in de eerste helft van 2010 de architectenopdracht voor de renovatie van de eerste clusters van de complexen 128 en 129. De gehele renovatie kan in totaal mogelijk 266 woningen beslaan, dit zijn alle woningen uit de complexen 128, 129 en 130. Al deze woningen zijn vooroorlogs en gebouwd in de periode tussen 1920 en 1940. Enkele noemenswaardigheden hierbij zijn de bouwstijlen van de Amsterdamse en Delftse school, het (vaak) decoratieve metselwerk, de verscheidenheid aan bijzondere dakvormen en de stedenbouwkundige opzet van de (gesloten) bouwblokken.

Nieuw Middelburg, één van de eerste uitbreidingswijken buiten de vesting van Middelburg, is een buurt met een sterke sociale binding. De bewoners zijn over het algemeen tevreden over hun woonsituatie en de onderlinge verhoudingen zijn vaak hecht. Een aantal bewoners woont al decennia in de wijk, en hebben ook familie in de buurt wonen. Tegenover deze tevredenheid staat de achteruitgang van de woningen zelf. Omdat de woningen niet op palen zijn gefundeerd, komen met name in complex 129 verzakkingen en scheurvormingen in het metselwerk voor. De bijzondere 'mansarde' dakvormen uit complex 128, met hun oranje dakpannen en verholen goten, zijn in de loop der jaren gevoelig geworden voor vochtproblemen die de levensduur van de constructie beïnvloeden. Naast deze bouwtechnische problemen zijn er in de loop der jaren ook steeds minder mensen per woning gaan wonen; de woningen worden woontechnisch anders gebruikt dan vroeger.

Tijdens de periode van het 'Schatgraven' is op verschillende manieren onderzoek gedaan naar de woningen. Via diverse archieven zijn de ontstaanshistorie, typologische indeling, geologie en de levensloop met eerdere renovaties van de huizen uitgezocht. Met woningopnames zijn de bouwtechnische, woontechnische, architectonische en ruimtelijke aspecten verkend. Door middel van 'Wijkwandelingen' en bijeenkomsten met bewoners konden hiernaast ook de stedenbouwkundige plus- en knelpunten in kaart gebracht worden.

Met al deze informatie werden diverse mogelijke ingreepniveaus en scenario's voor de renovatie ontwikkeld en onderzocht. Belangrijk hierbij waren het toekomstperspectief voor de korte en langere termijn, de kwaliteitsverbetering, de investeringskosten, de mogelijkheden voor uitvoering in bewoonde staat en de verduurzaming tot een energielabel A.
De klankbordgroepen en andere bijeenkomsten met bewoners waren hierbij een praktische input en toetsing om deze ideeën tot een realistisch en haalbaar plan van aanpak te ontwikkelen.

De renovatie zal voor een groot deel uit energiemaatregelen gaan bestaan, zoals het bijplaatsen van isolatie aan de binnenzijde van de gevels, nieuwe houten kozijnen, deuren en ramen met HR++ glas, isolatie van het dak en de begane grond vloer en het aanbrengen van een MV installatie. De energiemaatregelen zijn zo uitgekiend dat tegelijkertijd een groot deel van het onderhoud wordt meegenomen en in de toekomst wordt vereenvoudigd. 
Ook worden verbeteringen uitgevoerd door vernieuwingen van de schoorstenen, de dakuitbouwen, dakkapellen en dakramen, de badkamers en de zolders, waarbij bewoners bij een aantal zaken uit opties individueel kunnen kiezen.

Naar verwachting zal de uitvoering van de eerste clusters van de complexen 128 en 129 respectievelijk begin 2011 en medio 2011 starten. In het samenwerkingsverband met de aannemer worden elementen uit het principe van ketenintegratie toepast, om hiermee een langdurige, prettige samenwerking en een succesvol eindresultaat te stimuleren. De werkzaamheden aan de laatste clusters zullen naar verwachting eind 2012 afgerond worden.

Locatie

Middelburg

Opdrachtgever

Woongoed Middelburg

Website

Klik op de link om het filmpje op Youtube te openen: filmpje behorend bij PZC artikel 11.09.2010

Realisatie

2011

Foto's