Boog

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) biedt particulieren de gelegenheid om woonwensen binnen een gezamenlijk vastgesteld kader te realiseren. De essentie van het proces is dat collectief een basisplan ontwikkeld wordt dat past bij de wensen van de bewonersgroep. In het algemeen vormt dit programma voor alle partijen een goede basis voor kwaliteit. Dit basisplan wordt per project ontworpen. Binnen het basisplan worden individuele woningen met unieke plattegronden en gevels ontwikkeld, waarin zo goed mogelijk de wensen van de bewoners zijn verwerkt. Dit maakt individuele wensen haalbaar. De financiële ruimte bepaalt daarbij de architectonische variatie en uitwerking van het totaal.

Basisplan

Kopersvereniging BOOG bestond uit 18 kopers. De woningen werden gerealiseerd in Babberich, waar de gemeente Zevenaar het masterplan en stedenbouwkundig ontwerp heeft gemaakt.

Het woningontwerp voor BOOG bestond uit vier typen waarvan de goedkoopste een gestapelde maisonette, een beneden- en een bovenwoning had. Daarnaast zijn dwarskappen ontwikkeld. Sprongen in de gevels van de twee rijen maakten het beeld levendig. Ze kwamen voort uit de individuele keuzes voor de woningen. In het ontwerp waren de individuele keuzes met de groep passend bij het basisontwerp ontwikkeld.

Bij alle woningen ontstonden opties om de basisvolumen uit te breiden met onder andere erkers, dakkapellen en uitbouwen; al naargelang de wens en het budget van iedere koper. Verbijzondering in de gevels ontstond door keuzes van afzonderlijke kopers voor bijvoorbeeld erkers, hoekramen, dwarskappen, topgevels en afgeschuinde kappen. Hierdoor ontstonden er op beide locaties unieke bouwblokjes die geheel naar wens van de kopers zijn ingevuld.

BOOG is in de zomer van 2010 opgeleverd en in gebruik genomen. In Babberich is dit project een drager voor de gemeenschap van het nieuwe gebied.

Locatie

Babberich

Opdrachtgever

Kopersvereniging BOOG

Uitvoering

Aannemingsbedrijf MANS B.V.

Realisatie

2010

Foto's