Netersel

Uitgangspunt voor de woningen is een plattegrond die voor alle woningtypes een zelfde kern heeft. Deze kern heeft een afmeting van 7,2 * 7,2 meter en is voorzien van een of meer uitbreidingsstroken. Een uitbreidingsstrook is woningbreed en heeft een diepte van 2,4 meter. De kernwoning met kap is geschikt als minimale starters woning. Door een uitbouw achter aan deze woning te maken ontstaat er een minimale seniorenwoning. De woning kan, naar wens en draagkracht, verder worden uitgebouwd door meer uitbreidingsstroken te benutten of er een verdieping op te zetten. Aangezien de individuele keuzes het uiteindelijke resultaat bepaalden, zorgden wij als architect voor een eenheid in materiaalgebruik, verhoudingen en detaillering, zodat de verschillende keuzemogelijkheden samen een geheel vormden. De grote mate van flexibiliteit gaf elk blokje een verschillend uiterlijk, waardoor het Neterselse karakter werd benadrukt en versterkt.

Locatie

Gemeente Bladel

Opdrachtgever

Woningstichting de Zaligheden / Locatie vereniging Bouwen in Netersel

Realisatie

2006

Foto's