De Loper

In de wijk Bospolder-Tussendijken zijn in een aantal bestaande panden cascowoningen gerealiseerd, die samen met de toekomstige kopers verder ingevuld worden.

Wat is een cascowoning?
In principe is dit een geheel ontmantelde woning, dus geen woning. Het skelet van de betreffende panden werd helemaal kaal gemaakt, zelfs schoorstenen werden gesloopt. De kale wanden en houten balklagen zonder plafonds bleven over. Om de basis, het voldoen aan het bouwbesluit, als minimum haalbaar te maken, werden er nieuwe trappen gemaakt en daaromheen werd een woningscheidende wand geplaatst die aan geluidseisen en brandwerende eisen voldeed. De bestaande trapgaten werden wat ruimer. Ook werd tussen twee nieuwe woningen een woningscheiding gemaakt, die aan de eisen van brandwering voldeed: 60 min. en geluidsisolatie, 0 dB. Dit betekent dat er een vrijdragend gipsplafond met isolatie, een zg. gaaswoldeken, onder de balklaag is gekomen en op de vloer in de bovenwoning een underlayment afwerking werd gemaakt. Om bij kozijnen goed uit te komen werd een koof langs de gevels gemaakt.

Voor de veiligheid en de vrije indeelbaarheid werd een rookmeld-installatie per woning aangebracht. Voor de bovenwoningen werd een dakterras op de bovenste laag aan de achterkant gemaakt of op de eerste verdieping op de uitbouw eronder. Tenslotte werd een leidingschacht gemaakt en per woning een kast aangebracht voor de plaatsing van de meters van NUTS-bedrijven; water, gas, elektriciteit KPN en UPC.

Er werden geen installaties aangebracht. Aansluitingen werden pas aangebracht zodra de installatie conform de normen werd aangebracht. Over de plaats van de meterkast is met de NUTS-bedrijven overeenstemming.

Kopers konden het casco kopen, mits ze zelf het eisenpakket van Bouw- en Woningtoezicht uitvoerden, volgens de aanwijzingen in het koopcontract of, de verkoper opdracht gaven, al dan niet via een koop-aannemingsovereenkomst, om de woning tot het vereiste niveau of verder af te bouwen. Voor dit vereiste niveau konden een aantal opties worden gegeven, waarmee de grootst mogelijke vrijheid ontstond voor de koper om de woning inwendig vorm te geven.

Kopersopties
De opties tezamen leiden tot het minimum dat acceptabel was als woning voor de goedkeuring van Bouw- en Woningtoezicht. Kopers konden ervoor kiezen zelf een deel van deze opties uit te voeren mits dat bij de uitvoeringswijze van de aannemer paste. Kopersopties waren in eigen beheer uitvoerbaar of via opdracht bij de koop.

Locatie:

Rotterdam

Opdrachtgever:

Comwonen en kopers

Uitvoering:

Atta Makelaars

Realisatie:

Opgeleverd fase 1a en 1b maart 2003, fase 2b april 2004

Foto's