Looiershof

Kaufmann: hergebruik en uitbreiding van een pakhuis, de Looijershof. Het definitieve ontwerp en de uitvoering.

In september 2000 werd met de sloop gestart van de niet bruikbare gebouwen in het complex van de voormalige huidenopslag firma Kaufmann in Delfshaven te Rotterdam. Op het moment van de aanbesteding van het principe plan voor 42 loft-appartementen en ca. 3000m2 kantoor bleek dat de Deelgemeente Delfshaven grote belangstelling had voor de kantoorruimte en er behoefte was voor minimaal 3500m2. Tijdens de aanbesteding werd besloten hiervoor het plan aan te passen en dit nieuwe plan uit te voeren.

Het plan omvatte een parkeergarage voor ca. 70 auto's, 80 fietsen en bergingen, waarbij de parkeerplaatsen voor de woningen niet voor de kantoorgebruikers toegankelijk waren. De begane grond, de entresol in het nieuwe gedeelte en de eerste verdieping werden kantoorruimten. De Deelgemeente Delfshaven ging de begane grond, de entresol en de erboven gelegen eerste verdieping beslaan. Circa 500 m2 wordt gehuurd door de werf van Gemeente Werken Delfshaven en 300m2 wordt door het projectbureau en P&O voor de Deelgemeente gehuurd. Rest nog een eenheid van ca. 250 m2 kantoor. De twee bovenste lagen werden voor wonen bestemd en als vrij indeelbare lofts gemaakt, 28 woningen met terrassen en voor alle bovenwoningen een patio met opgang naar het dakterras.

In de tekeningen en fotomontage is de aanvulling van de nieuwbouw te zien en in de maquette werd de ruimtelijke structuur zichtbaar. Het bestaande pakhuis had een kolommen constructie van ca. 5x5 m. Voor de nieuwe bouwdelen werd deze constructie overgenomen en in plaats van de dichte pakhuisgevel werd de nieuwe gevel zo open mogelijk om aan de nieuwe functie te kunnen voldoen wat betreft daglicht en uitzicht. Om in deze zeer compact bebouwde situatie een leefbare combinatie van verschillende functies mogelijk te maken werd het midden open gemaakt en werd er een binnenstraat ingebracht waardoor alle functies ontsloten worden. Ook werd hiermee het daglicht zo ver mogelijk in het gebouw gebracht. 

De principe detaillering was erop gericht zoveel mogelijk van het bestaande zichtbaar te laten en de hoogte van het gebouw te gebruiken. Ook werd hierop de installatie van de kantoren aangepast en was het mogelijk met een bijzondere voorziening zonder koeling met een open plafond en ventilatie te werken. Hierdoor konden de ramen tot de vloeren doorlopen en de gevel haar karakteristiek ontlenen aan de constructie die door de schuifpanelen ook buiten werd gebruikt. Deze panelen symboliseerden de achter de gevel aanwezige flexibiliteit. 

Uiteindelijk werd een plan gerealiseerd met een hoog gehalte aan duurzame techniek en materiaalgebruik, niet in de laatste plaats door het behoud van een karakteristiek gebouw in Delfshaven.

Locatie

Rotterdam

Realisatie

2003

Foto's