Herstructurering Pernis

In deze studie zijn de volgende onderwerpen geanalyseerd:

  1. Een globale analyse van de ligging zowel op macroniveau in de regio en op micro niveau waarbij het gaat om de structuur en de bebouwing (beeldkwaliteit) van Pernis als geheel.
  2. De verkenning van de bouwlocaties en de analyse van de liggingen binnen de hiervoor gemaakte structuuranalyse met een uitwerking tot de benoeming van (ruimtelijke) randvoorwaarden waarbij de volgende thema's aan de orde komen; groen en landschap waaronder maaiveldniveau, verkeer, water, voorzieningen en de kwaliteit van het milieu.
  3. De locaties zijn niet alleen los van elkaar geanalyseerd, maar er is voor een integrale aanpak gekozen. Dit betekent dat er ook naar de omgeving en de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden is gekeken met het oogpunt op een versterking van het huidige bevolkingsaantal en structuur. Naast woningbouw is onder meer ook naar de wenselijkheid van een implementatie van voorzieningen, kantoren, sociaal culturele gebouwen, recreatieve functies en infrastructuur gekeken.
  4. De uitwerking per locatie met ruimtelijke impressies, woningtypologieën, aantal, afmeting en aanneemsom.

Locatie

Pernis

Foto's