Lith & Oijen

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) biedt particulieren de gelegenheid om woonwensen binnen een gezamenlijk vastgesteld kader te realiseren. De essentie van het proces is dat collectief een basisplan ontwikkeld wordt dat past bij de wensen van de bewonersgroep. In het algemeen vormt dit programma voor alle partijen een goede basis voor kwaliteit. Dit basisplan wordt per project ontworpen. Binnen het basisplan worden individuele woningen met unieke plattegronden en gevels ontwikkeld, waarin zo goed mogelijk de wensen van de bewoners zijn verwerkt. Dit maakt individuele wensen haalbaar. De financiële ruimte bepaalt daarbij de architectonische variatie en uitwerking van het totaal.

Basisplan

Kopersgroep Collectief Bouwen Lith bestond uit 25 kopers, waarvoor tien woningen in Oijen en vijftien woningen in Lith werden gerealiseerd. Het plan voor Oijen was onderdeel van Papenakker III, en het plan voor Lith is gelegen naast het Heilig Kempke. Naast beide locaties bevonden zich voornamelijk twee-onder-een-kap-woningen en eengezinswoningen. Om de woningen voor de kopersgroep goed in te passen in de bestaande omgeving werd ervoor gekozen de afmeting van de bouwvolumen en de grootte van de “rijtjes” zoveel mogelijk te beperken.

In basis werden drie typen woningen ontworpen, variërend van ongeveer 360m3 tot 480m3. Uiteindelijk bleek het voor alle kopers haalbaar te zijn te kiezen voor het grootste woningtype: een volume van twee verdiepingen met een kap. Deze types staan op hoekkavels van 9,6m en 6,0m breed en op tussenkavels van 5,7m en 6m breed. Bij alle woningen ontstonden opties om de basisvolumen uit te breiden met onder andere erkers, dakkapellen en uitbouwen; al naargelang de wens en het budget van iedere koper.

Om structuur in de gevelindeling te bieden en de woningen als een architectonisch geheel neer te zetten was een maatsysteem uitgezet op een grid van 70cm, waarbinnen de kopers gevelopeningen en uitbouwopties konden kiezen. De ramen zijn familie van elkaar, en waarborgen zo de rust van het geheel. Verbijzondering in de gevels ontstond door keuzes van afzonderlijke kopers voor bijvoorbeeld erkers, hoekramen, dwarskappen, topgevels en afgeschuinde kappen. Hierdoor ontstonden op beide locaties unieke bouwblokjes die geheel naar wens van de kopers werden ingevuld.

In samenspraak met de kopers werd voor duurzame materialen gekozen; zo werden de dakgoot en de kozijnen in hout uitgevoerd.

Locatie

Lith & Oijen

Opdrachtgever

Collectief Bouwen Lith

Uitvoering

Reuvers Bouw en Ontwikkeling

Realisatie

2010-2011

Foto's