Lingewijk

In opdracht van POORT 6 heeft Hulshof Architecten in 2005 een onderzoek uitgevoerd naar 493 woningen in de Lingewijk, Gorinchem.

De Lingewijk, vlak buiten de vesting van Gorinchem, is een buurt met een sterke sociale binding. De bewoners zijn over het algemeen tevreden over hun woonsituatie en de onderlinge verhoudingen zijn hecht. Veel mensen wonen al decennia in de wijk en hebben familie in de buurt wonen.

Tegenover deze tevredenheid stond de achteruitgang van de woningen zelf. Een gedeelte van het gebied bestond uit een vooroorlogs tuindorp. Een ander gedeelte uit na-oorlogse bouw, waaronder 58 zogenaamde Aireywoningen, een systeembouw van vlak na de oorlog. Doordat de woningen in het tuindorp niet op palen waren gefundeerd, kwamen er ernstige verzakkingen voor. Deze waren bijvoorbeeld merkbaar in de vorm van scheuren in de gevels, maar ook in de scheefstand van vloeren in de woningen. De woningen hadden niet alleen bouwtechnische gebreken. Door de toegenomen ruimtevraag waren woningen die vroeger door grote gezinnen bewoond werden nu te klein geworden voor een gezin met twee kinderen.

Om tot een evenwichtig voorstel voor de toekomst van de Lingewijk te komen, was het belangrijk om een goed beeld te krijgen van de staat van de woningen. Op basis van een onderzoek naar de plattegronden en op basis van verschil in bouwperiode werden de woningen in 14 types ondergebracht. Per type is, door middel van een steekproef, de kwaliteit van de bestaande woningen onderzocht, waarbij op de conditie van de funderingen, het casco, de gevels, en inbouw is gelet. Daarnaast werd de kwaliteit per bouwblok beoordeeld op bouwtechniek, woontechnische kwaliteiten, architectuur en ruimtelijke inpassing.

Uiteindelijk is door Poort 6 gekozen voor Hoog Niveau Renovatie in fases, waarbij de woningen intern grotendeels gesloopt werden om plaats te maken voor een nieuwe indeling met toiletten, badkamers en trappen die aan de hedendaagse eisen voldoen, voor zover haalbaar in de bestaande casco's. Alle woningen kregen bovendien een volledig nieuwe aanbouw. 

De renovatie van de eerste fase van 52 woningen is inmiddels afgerond. De tweede fase van de volgende 53 woningen is november 2011 opgestart. Voor de derde fase (40 woningen) zijn de opnames gestart.

faseringsmodel

Klik op de link om het faseringsmodel te downloaden: 0402faseringstekeningmodel.pdf

Stadsherstelprijs en stadsherstelpublieksprijs 2011

Zaterdag 22 september 2012 kreeg het project Lingewijk van Poort6 en Hulshof Architecten de Stadsherstelprijs én de Stadsherstelpublieksprijs uitgereikt voor de panden die in 2011 het stadsbeeld hebben verfraaid. Het publiek kon zijn stem uitbrengen op een zestal projecten. Winnaar was ons project voor het op hoog niveau renoveren van 128 woningen in de Hugo de Grootstraat en omgeving in de Lingewijk. 

Klik op de link om de oorkonde te downloaden: 0386oorkonde.pdf

Locatie

Gorinchem

Opdrachtgever

Poort 6 (voorheen BEVO Woningbeheer)

Uitvoering

Hemubo

Realisatie

2010-2011

Foto's