De Ommeloop

In 2004 heeft Hulshof Architecten onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van renovatie van “Woonservicecentrum Voorne” in Brielle. Toen bleek dat renovatie niet goed mogelijk was, is gestart met het maken van een plan voor sloop en nieuwbouw.

De nieuwbouw verschilt op vele punten van de oude bebouwing. Het voormalige gebouw stamde uit 1972 en bestond uit 243 appartementen, verdeeld over twee vleugels die verbonden waren door middel van een recreatieruimte. De woningen waren veel te klein voor de maatstaven van deze tijd en de verwachtingen voor de toekomst.

Ruimtelijk uitgangspunt van de nieuwbouw was het maken van een transparant plan: een plan met doorzichten op belangrijke zichtlijnen vanuit de buurt. De 200 nieuwe woningen hebben een volume dat 20% groter is dan de oude bebouwing. Het oppervlak dat de gebouwen innemen is echter 5% minder. Deze extra ruimte komt ten goede aan de groene inrichting.
Door de geleding in volume en plaats van de gebouwen zijn nieuwe visuele en functionele relaties met de buurt bewerkstelligd. Bovendien zijn er, in tegenstelling tot de oude bebouwing, alzijdige gebouwen gerealiseerd, zonder voor- of achterkant. De vijf nieuwe gebouwen staan in een campusachtige omgeving: twee villa's van vier lagen, twee langgerekte gebouwen met middengang van vijf lagen en een gebouw van vijf lagen waarin zich de belangrijkste voorzieningen bevinden. Alle gebouwen hebben een iets verschillende oriëntatie. Het mooie groen, dat met name aan de zuid- en oostrand aanwezig is, wordt uitgebreid tot in het plangebied. De twee grote gebouwen hebben een “droge, warme” verbinding met het gebouw ertussen, waar de voorzieningen zich bevinden. Om op het maaiveld ruimte te creëren voor nieuwe langzaam-verkeerroutes, is één verbinding in de vorm van een loopbrug op de tweede laag.

De gebouwen kennen een grote diversiteit in woningtypologie en hebben tussen de 85 en 105m2 gebruiksoppervlak. Bij de nieuwbouw werden woonkeur en duurzaam bouwen als uitgangspunt gehanteerd. Er zijn volledig toegankelijke woningen gebouwd, waarin indien nodig verpleeghuisvervangende zorg verstrekt kan worden. Van de woningen heeft circa 40 procent een bereikbare huur met mogelijkheid voor huursubsidie en er wordt een aantal keuzepakketten met betrekking tot de inrichting van de woning aangeboden. De architectuur van de gebouwen is sculpturaal; de gebouwen zijn opgevat als massa's waarin snedes worden gemaakt. De buitenruimtes vallen binnen het hoofdvolume, diepe negges zorgen voor een ruimtelijke beleving van de gebouwen. Drie van de vijf gebouwen hebben een lichtrode steen, twee gebouwen een donkerrode.

Het project werd op 9 januari 2012 opgeleverd. De officiële feestelijke opening vond 25 april 2012 plaats.

Locatie

Brielle

Opdrachtgever

SOR Vastgoedontwikkeling

Uitvoering

Giesbers-Rotterdam Bouw. De eerste drie afbeeldingen zijn eigendom van de SOR. Impressie door Yucon Amsterdam. Foto's Arnoud Verhey Rotterdam.

Realisatie

2008 - 2012

Foto's