Uitvaartcentrum en crematorium Iepenhof

In september 2006 won Hulshof Architecten de door uitvaartvereniging De Laatste Eer uitgeschreven besloten prijsvraag met drie Delftse architecten voor de bouw van een nieuw crematorium in Delft. Het crematorium is gelegen aan het terrein van de gemeentelijke begraafplaats de Iepenhof aan de Hoflaan 18 in Delft en doet ook dienst als opbaar- en uitvaartcentrum voor begrafenissen. Het crematorium is als een organisch landschap ontworpen, opgebouwd uit vloeiend gekoppelde paviljoens rond een patio.

De relatie tussen crematorium en begraafplaats is tweeslachtig. Bij condoleances en crematie-uitvaarten worden bezoekers bij voorkeur niet geconfronteerd met de begraafplaats. Bij begrafenisuitvaarten is deze relatie met de begraafplaats wel aanwezig. Het gebouw reageert hierop door voor een belangrijk deel gesloten te zijn richting begraafplaats. Bezoekers hebben uitzicht op de aan de noordzijde gelegen singel of de patio. Pas in de aula bestaat de mogelijk over een deel van de begraafplaats uit te kijken.

Een crematorium is allereerst een plek waar per definitie emoties aan verbonden zijn, emoties van verschillende aard. Een crematorium moet dan ook ruimte bieden aan verschillende emoties waarbij de uitvaart als vanzelfsprekend verloopt. In het ontwerp gaat het er niet om uitdrukking te geven aan deze emoties an sich, maar om los van deze emoties geborgenheid, warmte en rust te kunnen bieden. Plechtig, maar ook intiem en geruststellend. In de architectuur komt dit tot uitdrukking in de organisatie en de vorm van de ruimtes en in de materialisatie.

Het gebouw biedt plaats aan twee bezoekersstromen en begint eigenlijk al met de brug die vanaf de parkeerplaats naar het gebouw loopt. Rondom een kern van kantoorruimte zijn de beide publieksstromen met afzonderlijke entrees georganiseerd. 

Tussen de foyers en condoleanceruimtes liggen de vier opbaarkamers. De ruimtes zijn elk bereikbaar via een grote deur die in gesloten toestand onopvallend in de gekromde wand wegvalt. 

De patio met terras vormt de scheiding tussen ontvangstruimtes/ condoleance en de uitvaart. De twee bestaande bomen in de patio maken een verbinding met de groene ruimte van de singel. In het midden van de patio is een waterpartij opgenomen die gevoed wordt met regenwater dat van het vegetatiedak van de aula stroomt. Op warme dagen houdt dit vegetatiedak de aula koel.

Via ruime lichte gangen langs de patio loopt het publiek van de condoleanceruimtes naar het voorportaal van de aula. Deze ruimte biedt na bezoek aan de aula weer een moment zicht op de patio. Met beweegbare lamellen kan het zicht op de patio en de visuele scheiding tussen de bezoekersstromen geregeld worden. De aula heeft de vorm van een blad en is oplopend in hoogte naar de westzijde. Aan de westzijde opent de ruimte zich met een glazen wand. Verschuifbare schermen maken het mogelijk deze glaswand in meer of mindere mate dicht te maken. De schermen zijn te voorzien van wisselende decors of projecties en maken een veelheid aan sferen in de verder terughoudend aangeklede aula mogelijk.

Aan de noordzijde van de aula bevinden zich de technische ruimten en publieksruimte.

Het stiltecentrum is als een aparte, introverte ruimte ontworpen. Het is een kapel die in het landschap van het gebouw een eigen vorm heeft. Het raakvlak met de aula vormt de vitrine met het boek met de namen van de overledenen.

Het gebouw is opgebouwd uit natuursteen, hout en glas. Door de natuursteen in twee soorten reliëf te verwerken, krijgen diverse volumes een verschillende textuur, terwijl het materiaal- en kleurgebruik ingetogen blijft. Hout is ingezet waar ruimtes een meer geborgen karakter moeten bieden. Zo is het stiltecentrum in zijn geheel met verticaal hout bekleed, binnen en buiten.

Het gebouw is gerealiseerd met bouwbedrijf Van Mierlo, de werktuigbouwkundige en klimaatinstallaties door Ingenieursbureau Joost Naaktgeboren en elektrische installaties en verlichting door Alewijnse Delft. De oven is gebouwd door Facultatieve Technologies en de constructie is ontworpen door Pieters Bouwtechniek Delft.

In september 2009 is de bouw van start gaan. Eind 2010 vond de oplevering plaats. Op 14 april 2011 vond de officiële opening door burgemeester Bas Verkerk plaats.

Wellicht het duurzaamste uitvaartcentrum en crematorium van Europa

Dubo award

Met een EPc waarde van 0,7 en het materiaalgebruik klopt het helemaal. Duurzaamheid heeft ook met passend en kwaliteit te maken. Vooralsnog lijkt het gebouw op alle punten goed te scoren en durft Hulshof Architecten te stellen dat dit het duurzaamste crematorium in Europa en misschien wel ter wereld is. De klimaatinstallatie is zorgvuldig in het ontwerp geïntegreerd en in samenwerking met Ernest Israëls van bureau BOOM tot stand gebracht.

Crematorium Iepenhof is genomineerd voor de Nationale Dubo Award. Bijgaand de presentatie die daarvoor door Ineke Hulshof gegeven is.

Klik op de link om de presentatie te downloaden: 2011dubopresentatie28092011.pdf

Akoestische panelen in aula Iepenhof

Decoratief & dempend. Voor de aula van uitvaartcentrum en crematorium Iepenhof in Delft werd recent een ensemble van 14 akoestische panelen gerealiseerd. De nieuwbouw van Hulshof Architecten oogt als een organisch landschap, opgebouwd uit vloeiend gekoppelde paviljoens rond een patio. Voor dit duurzame gebouw werden grotendeels natuurlijke materialen gebruikt: natuursteen, hout en glas. Het akoestische kunstwerk sluit aan bij de ingetogen kleuren en texturen. Beide series van 2x7 panelen kregen een subtiel verloop van licht naar donker, afgestemd op de aardse tinten van de natuurstenen vloer. De driedimensionale constructie van de gebruikte stof uit de Architextile collectie, dessin SELO, sluit perfect aan bij de in het gebouw toegepaste reliëfs. Naast de decoratieve functie stond geluidsreductie hier voorop – een essentiële factor om te komen tot een verstild binnenklimaat, passend bij het gebruik als uitvaartcentrum.

Meer informatie over deze panelen vindt u op: www.aleksandragaca.nl

Presentatie 18 februari 2011

Hieronder vindt u een gedeelte van de presentatie die Ineke Hulshof op 18 februari 2011 hield ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Hulshof Architecten.

Dit deel van de presentatie gaat over begrafenis-, crematie- en opbaarcentrum Iepenhof: vanaf de architectenselectie in 2006 tot en met de ingebruikname in februari 2011.

Klik op de link om de presentatie te downloaden: 0316deelpresentatie_18022011_voor_website_ha.pdf

Locatie

Delft

Opdrachtgever

Begrafenis- Crematie- en Opbaarcentrum Iepenhof BV

Uitvoering

Bouwmaatschappij van Mierlo

Realisatie

2009 - 2010

Foto's