Kootwijkerbroek

18 woningen CPO de Geluksvogels in Kootwijkerbroek.

De gemeente Barneveld heeft in 2006 grond beschikbaar gesteld voor een project met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Voor 5 middeldure woningen en 13 starters werd ruimte aangewezen in het uitbreidingsplan aan de westkant van Kootwijkerbroek.

Onder de begeleiding van Urbannerdam is door de CPO groep Hulshof Architecten als architect gekozen, met name vanwege de uitgebreide ervaring van Hulshof Architecten met dit type project.

In juli 2009 zijn de woningen aan de kopers opgeleverd die zelf in verschillende mate hun woning verder afbouwden. Ongeveer 8 woningen zijn als casco woning opgeleverd en werden in eigen beheer afgebouwd. De overige woningen werden voorzien van volledige installaties en vrijwel volledig ingedeeld uitgevoerd, waarbij vaak de keuken en sanitaire afwerking door de koper zelf werd aangelegd. Elke woning is anders.

Collectief was een basisplan met een groot en divers pakket van opties ontwikkeld. Daarmee is in het ontwikkelproces met de kopers tweemaal overleg gehouden over hoe hun eigen woning in te delen, af te werken en ook uiterlijk vorm te geven. Dit laatste met een aantal spelregels die hieronder zijn samengevat.

Het derde individuele gesprek heeft na de aanbesteding van het plan inclusief alle opties plaatsgevonden met de aannemer en de architect om per koper het plan en de kosten daarvan vast te leggen.

Met twee typologieën die door Hulshof Architecten met de kopersgroep zijn ontwikkeld is per type een keuzepakker gemaakt, waarmee de individuele kopers hun huis vorm konden geven. In het hier gepresenteerde plan was de voorkeur van de kopers leidend voor het resultaat zoals dit werd gewenst. Kopers bepaalden hun definitieve keuze na de aanbesteding. De invloed daarvan op het uiterlijk van de woning was beperkt maar heeft onmiskenbaar invloed op het resultaat. De twee basistypen zijn:
A Rustiek landelijk blok 1 en 4
B Notabel landelijk blok 2 en 3

In beide werd een verticale geleding aangebracht. Ter plaatse van de woningscheidingen is een terugliggende strook gemetseld, waarin de regenpijpen werden geplaatst. Daarnaast zijn de woningen met een dwarskap nog eens 10 cm naar voren geplaatst. Voor de positie van ramen en deuren werd een raster gemaakt waarbij per pand naar aanleiding van de pandbreedte de zijpenanten verschillen. 

De kavelmaten werden vastgesteld. Bij alle bouwblokken was een uitbreidingszone aan de achterkant van 2400 mm voorzien. De plattegronden en gevels geven de voorkeur van de kopers aan. 
Alle kopgevels werden ook gemetseld en per stuk met de koper ontworpen in het zelfde stramien als de voorgevels.

De flexibele achtergeveldelen werden deels in houtskelet met een houten afwerking uitgevoerd. Voor de voordeuren is gekozen uit verschillende typen zoals in de overzichten te zien zijn. De kleuren werden individueel gekozen uit donkergroen, donkerrood, donkerblauw of natuurlijk hout. 
De plaatsing van de voordeuren kon ook gekozen worden. Voor alle blokken gold dat de voordeuren iets terugliggend gemaakt konden worden. Deze keuze is per pand door de betreffende koper gemaakt.

Met deze gevelsprong is een luifeltje over de breedte van de sprong gemaakt van een betonbandje dat circa 50 cm uit steekt.
De ramen, erkers en bloemkozijnen werden afgestemd op wensindelingen en passend in het hiervoor genoemde maatsysteem geplaatst. De detaillering van ramen was evenals de deuren per pand te kiezen uit ramen met een draaideel, vast glas of twee delen in stolpuitvoering met ter keuze roeden. De keuze werd per woning bij de aanbesteding definitief gemaakt.

Type A, basis voor blok 1 en 4

Hier is voor 3 kleuren metselwerk gekozen die in gradaties verschillen. De donkere vlakken zijn bijna mangaan, donkerpaars grijs. De iets lichtere vlakken zijn donkerrood gemêleerd met donkere voeg. De lichtere vlakken zijn lichtrood gemêleerd met lichtere voegen. De keuze voor de kleurvlakken verdeling werd op basis van voorbeeldpatronen per koper gemaakt en per pand getekend.

Type B, basis voor blok 2 en 3

Het metselwerk werd in principe de melange die in de andere blokken het gemiddelde, dus donkerrood gemêleerd, uitmaakt. De goot tegen de muur werd in twee lagen van 20 mm uitgebouwd.

Locatie

Kootwijkerbroek

Opdrachtgever

Kopersvereniging "De geluksvogels"

Realisatie

2009

Foto's