De gecroonde P

Door Hulshof architecten werd in opdracht van de Voorstraat CV de herbestemming onderzocht voor het complex Voorstraat 36-40 met de doelstelling de bestaande karakteristieke bebouwing te handhaven.

Een prachtig, eigenlijk industrieel monument werd gehandhaafd, namelijk de oude gebouwen van de brouwerij en de monumentale grachtenpanden aan de Voorstraat.

Door de ontwikkelaars werd een plan met nieuwbouw naast herbestemming voorgesteld. Een aantal modellen werden bestudeerd en er werd gezocht naar een optimalisatie van het plan en de mogelijkheden om het complex inclusief de gebouwen op het achterterrein en binnen het bestaande volume te veranderen. Hierbij bleek dat een deel van de opslaggebouwen op het achterterrein gesloopt moesten worden. Zo konden binnen het volume dat resteerde 17 woningen gerealiseerd worden. Bij elke woning kon op het binnenterrein een parkeergelegenheid gecreëerd worden.

Door toevoeging van 3 nieuwbouwwoningen aan de Drie Akerstraat werden de parkeerplaatsen van het complex aan het zicht onttrokken en trad dubbel grondgebruik op. Tevens werden de drie woningen aan de Drie Akerstraat grondgebonden, wat deze straat in sociaal opzicht veiliger maakte.

Locatie

Delft

Opdrachtgever

Voorstraat c.v.

Realisatie

2002

Foto's