Fu Tian Terrace

Herstructurering van een woningcomplex met toevoeging van een bouwlaag en portieken in Li Long structuur.

Locatie

Jin An district te Shanghai, China

Opdrachtgever

Gemeente Rotterdam i.s.m. Gemeente Shanghai en het Housing Research Institute

Foto's