Casa Vita Deventer

Klaassen Woonstijl ontwikkelde in samenwerking met Hulshof Architecten het Casa Vita bouwsysteem: een houtskeletbouwsysteem waarmee betaalbaar flexibel indeelbare woningen in elke stijl te bouwen zijn. Door prefabricage van bouwelementen in de werkplaats kan de bouwtijd op locatie sterk verkort worden.

Met het systeem zijn alle typologieën woningen denkbaar: rijwoningen, vrijstaande villa's, kleinschalige appartementencomplexen, hofwoningen etc. Het systeem kent een aantal randvoorwaarden waar binnen ontworpen kan worden; in de praktijk betekent dit een grote mate van ontwerpvrijheid.

In Deventer werd het eerste appartementencomplex in dit bouwsysteem opgeleverd. Het ontwerp voor dit complex werd gemaakt door Hulshof Architecten, in nauwe samenwerking met de Klaassen Groep. Op de hoek Boxbergerweg-Tabakstraat verrees een drie lagen hoog appartementengebouw dat eigenlijk uit twee losse volumes bestond; één aan de Boxbergerweg en één aan de Tabakstraat. Het hele complex staat op een halfverdiepte parkeergarage. De begane grondwoonlaag heeft een gevel in Click Brick, de opbouw van de twee daarboven gelegen lagen is afhankelijk van de ligging. Stoer en strak in donkerrood hout aan de Boxbergerweg, aansluiting zoeken bij de bebouwing aan de overkant. Aan de Tabakstraat “reageert” het gebouw qua maat en verhouding op de kleinschalige tuindorpbebouwing in de Tabakstraat door de terug liggende bovenste verdieping en bekleding met leisteen van de tussenlaag.
Waar de beide volumes elkaar ontmoeten is de entree gesitueerd, die rechtstreeks voert naar het binnengebied. Bijna alle woningen zijn daar ontsloten via twee trappenhuizen en galerijen aan het gemeenschappelijke binnenterrein. Vier woningen hebben een directe ontsluiting vanuit de straat. Deze voordeuren zorgen samen met de Franse balkons op de begane grond-woonlaag voor een goede relatie tussen gebouw en openbaar gebied.

De bewonersgroep bestond voornamelijk uit starters op de woningmarkt en heeft in de uiteindelijke indeling van de woning veel vrijheid gekregen. Elke koper heeft in een gesprek met een interieurarchitect zijn of haar ideale plattegrond kunnen ontwikkelen. Het resultaat is dat er een grote verscheidenheid aan woningen is ontstaan, met soms verrassende vondsten!

Locatie

Gaanderen (gem. Doetinchem)

Opdrachtgever

Klaassen Groep

Realisatie

2006 - 2007

Foto's