Warme woorden voor Amundsenhof in juryrapport NRP Gulden Feniks 2016

Er waren dit jaar maar liefst 82 inzendingen voor de NRP Gulden Feniks. Uit de 82 inzendingen nomineerde de jury acht projecten: drie in de categorie Renovatie, drie in de categorie Transformatie en twee in de categorie Gebiedstransformatie. Namens Hulshof Architecten was het Amundsenhofje ingezonden.

De algehele indruk die ontstond bij de beoordeling van alle inzendingen is dat er tijdens de crisis meer creativiteit en innovatie is toegepast en nu de crisis weer achter ons ligt er weer vaker wordt teruggevallen op gangbare oplossingen. Ook dit jaar werd duidelijk dat bijzondere prestaties geleverd worden als er in een project ambitieuze professionals zijn die niet op zoek zijn naar een compromis, maar een sterke wil hebben om er iets goeds van te maken. De 82 inzendingen van dit jaar bewijzen volgens de jury dat de bouwsector niet stilzit en dat is een bemoedigend gegeven.

De transformatie van het Amundsenschool ontvangt warme woorden van de jury. De jury vindt het goed dat er dergelijke particuliere initiatieven zijn. Ze zorgen voor behoud van dierbare gebouwen en bieden onderdak aan mensen die net even iets anders dan anders willen. 

Steeds vaker organiseren particulieren op hun eigen kracht de (ver)bouw of renovatie van hun woning. Een interessante ontwikkeling, want vaak zijn de bewoners qua duurzaamheid de professionele markt ver vooruit. Zo zijn bij het Amundsenhofje alle woningen A+, is optimale isolatie toegepast en een integraal plan voor duurzaam transformeren en bewonen ontwikkeld, waardoor een maximale energieprestatie wordt geleverd. 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) zit in de lift.