Nieuwe Pannekoek

Pilotproject "Bovenstad", studie naar de verbetering van de woonkwaliteit en woonomgeving.

Plaats:
Rotterdam, Nieuwemarkt en Pannekoekstraat.

Een ruimtelijke potentie bestaat dankzij de gratie van haar ontdekking. Het Laurenskwartier en met name Nieuwemarkt-Pannekoekstraat zijn als zodanig ontdekt. De buurt bestaat uit wederopbouwarchitectuur, gelegen tegen het centrum van Rotterdam, naast de weekmarkt op de Binnenrotte. Na een moeilijke periode eind jaren negentig, met leegstand, overlastgevende horeca en tekenen van verval is er sinds enige jaren verbetering waar te nemen. Bewoners en winkeliers zijn nauw betrokken bij de buurt en zij hebben het project Nieuwe Pannekoek geïnitieerd. Een project dat beoogt door middel van toevoegen van nieuwe publiek en private gebruiksruimten de kwaliteit van zowel woningen en winkels als de woonomgeving te verbeteren.

Locatie

Rotterdam

Foto's