Kluswoningen Oostburg

In opdracht van Woongoed Zeeuws Vlaanderen heeft Hulshof Architecten medio 2012 een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor Kluswoningen als middel tegen de Krimp waar deze regio mee te maken heeft. 

De gemeente Sluis is sinds 2010 bezig met het project Aantrekkelijk Oostburg, om meer evenwicht op de woningmarkt te brengen en de centrumfunctie van Oostburg te versterken. Via de integrale samenwerking tussen de drie partijen werd gezocht naar het maken van een kwaliteitsslag, om hiermee het woningaanbod en de -vraag te activeren en beter op elkaar af te stemmen.

Als alternatief voor sloop richtte het onderzoek zich op het slim inzetten en aanpassen van de bestaande woningvoorraad, om ook de stadsstructuur te herstellen en met een innovatief effect de lokale economie te helpen. Oostburg heeft een rijke culturele historie, allereerst als vesting en sinds de oorlog met diverse architectonische panden uit de Wederopbouwperiode. Voor een aantal woningen in de gebieden rondom de Kroonwijksingel en de Callenfelsstraat zijn diverse klus-ingreep-modellen in ontwikkeling. Er worden verschillende methodes voor woningverbetering, -uitbreiding en samenvoeging onderzocht.

Door de karakteristieken uit de wederopbouw (met o.a. de zogenaamde Finland huizen) weer zichtbaar te maken, en de ontwikkeling van een Programma van Eisen en een Ambitiedocument, kon een handvat ontstaan om samen met (particuliere) eigenaren en bewoners een “klusconcept” voor Zeeuws Vlaanderen te ontwikkelen. Speerpunten hierbij waren de bottom-up benadering, schatgraven, betrokkenheid, slim opwaarderen en energiezuinigheid.

Locatie

Oostburg, Zeeuws-Vlaanderen

Realisatie

2012

Foto's