Herpen

Projectontwikkeling met zeggenschap

In de dorpskern van Herpen aan de Waterstraat en de St. Sebastianusstraat zijn de 24 bestaande woningen reeds gesloopt om plaats te maken voor 32 nieuwe woningen. Samen met de bewoners is in verschillende workshops gezocht naar mogelijke varianten voor het stedenbouwkundig plan en verschillende woningtypen om zo tot een optimaal ontwerp te komen, passend bij de wensen van de bewoners.

Voor de woningen heeft Hulshof Architecten samen met de bewoners en Mooiland Maasland een basiswoning per type ontwikkeld. Door middel van persoonlijke gesprekken met elke bewoner zijn de plattegronden van de woningen en de daarbij behorende gevels ingedeeld. Het doel van projectontwikkeling met zeggenschap is ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk wensen van de bewoners gerealiseerd worden, passend binnen het programma van eisen van woningcorporatie Mooiland Maasland.

Binnen het ontwikkelde basisplan werden individuele woningen met unieke plattegronden en gevels gemaakt, waarin zo goed mogelijk de wensen van de bewoners waren verwerkt. Dit leidde tot meer tevredenheid over hun woning. Om dit proces goed te laten verlopen werden een aantal instrumenten ontwikkeld waardoor deze individuele keuzes in het collectieve proces opgenomen konden worden.

Bij het ontwerpen wordt altijd uitgegaan van de wensen, de randvoorwaarden en het budget. Met deze ingrediënten wordt maatwerk geleverd. De architectuur ontwikkelt zich vanuit deze uitgangspunten en wordt vertaald in materialisatie en detaillering, passend bij het geheel.

Locatie

Herpen

Opdrachtgever

Mooiland Maasland

Realisatie

2010-2011

Foto's