Haemstede Hof

In dit project werden 20 eengezinswoningen en 3 groepswoningen gerealiseerd.

Als nieuwe opdracht kregen de corporaties de taak om woningen voor sociaal zwakkeren te beheren, bij te dragen aan de leefbaarheid van de woonomgeving en zelfvoorzienend te werken door middel van marktgericht beleid. 

In opdracht van Woningstichting Waterweg Wonen en in samenwerking met de Stichting Philadelphia werd het plan gemaakt om op de plek van het naar binnen gerichte, sterk verouderde gezinsvervangend, tehuis “De Tweeling” nieuwbouw te plegen voor de helft van de daar al vele jaren wonende verstandelijk gehandicapten.

Aan de Van der Werfstraat werd een drie verdiepingen tellend nieuw groepswoongebouw gebouwd. Op elke etage is een groep van vijf bewoners uit “De Tweeling” gehuisvest. Zij hebben gezien hoe voor hun deur hun nieuwe woningen gebouwd werden. In deze nieuwe woningen hebben ze nu een eigen kamer van twintig vierkante meter, terwijl ze het eerst met slechts acht vierkante meter moesten doen. Na hun verhuizing ontstond voldoende ruimte om aan weerszijden van de groepswoning een rij koopwoningen te bouwen. De vorm die hierdoor ontstaat, met de voordeuren aan de gezamenlijke hof, draagt bij aan de integratie van de bewoners in de woonomgeving.

Bijzonder aan dit koopproject is dat het als voorbeeld voor duurzaam bouwen geldt. Het voldoet aan de eisen die gesteld zijn aan zogenaamde Groene financiering. Duurzame bouwmaterialen, speciale energiemaatregelen en bijvoorbeeld de benutting van zonne-energie maken hier deel van uit. De kopers van de woningen konden zo een korting van twee procent op hun hypotheekrente over de eerste 75.000 gulden verkrijgen.

De woningen hebben geen eigen tuin, maar wel een dakterras van 25 vierkante meter. De bedoeling is dat de kopers en de bewoners van het groepswoongebouw, waarvan Waterweg Wonen als verhuurder optreedt, de grote binnenhof in het midden van de Haemstedehof gemeenschappelijk gebruiken en met elkaar onderhouden.

Locatie

Vlaardingen

Opdrachtgever

Woningstichting Vlaardingen i.s.m. de Stichting Philadelphia

Realisatie

2001

Foto's