Deelgemeente Kantoor

In dit ontwerp werden in contrast met de rationele structuur van het bestaande gebouw vrije vormen toegepast, die verwijzen naar het multiculturele karakter van de Deelgemeente Delfshaven. Waar mogelijk werden authentieke elementen zoals houten kolommen in het zicht gelaten. Door middel van een serie van glasstroken in opeenvolgende wanden is in het kantoor van Gemeentewerken de weidsheid van de voormalige pakhuisruimte nog goed zichtbaar. De binnenstraat vervult de functie van openbaar hof en bevordert de toegankelijkheid tot het stadsdeelkantoor.

De Looiershof werd in een samenspel tussen oud en nieuw, wonen en werken, rationaliteit en vrije vormen en met een veelheid van 'spelers' en betrokkenen samengesmolten tot een uniek bouwproces en origineel voorbeeld van meervoudig intensief ruimtegebruik.

Locatie

Looiershof te Delfshaven

Opdrachtgever

Gemeente Werken Rotterdam

Uitvoering

Bouwbedrijf Sprangers

Realisatie

2001 - 2002

Foto's