Rotterdamse Kaai

Hulshof Architecten werkt in Middelburg aan de herbestemming van de oude gymnastieklokalen aan de Rotterdamse Kaai.

Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de bestaande situatie. Tijdens bewonersavonden is gekeken naar de wensen en behoeften voor de renovatie.

De doelstelling is om energie neutrale sociale huurwoningen te maken en de bebouwing in te passen zonder te veel van de bestaande ruimtelijke kwaliteit voor omwonenden aan te tasten.

Locatie

Middelburg

Opdrachtgever

Woongoed Middelburg

Realisatie

2018

Foto's