Oliemolen

In opdracht van Citadel Projecten heeft Hulshof Architecten een plan gemaakt voor verbouwing van voormalige oliemolen “Mercurius” tot een Thomashuis en een viertal koopwoningen. Het gaat hier om een gemeentelijk monument.

Het complex is gelegen aan de Hoornseweg te Delft en bestaat uit een aantal verschillende delen. Vanaf de Hoornseweg gezien rechts de romp van de oorspronkelijke molen, met een tweetal aanbouwen aan de achterzijde. Geheel links bevindt zich een pakhuis. Beide gebouwen waren verbonden door een hal. Aan de voorzijde van deze hal was een strook kantoren gebouwd van één laag hoog.

Het complex van de molen is opgenomen in het totale ontwerp voor de achterliggende wijk “Hoornse Zoom”. Eén van de twee ontsluitingswegen van deze wijk doorsnijdt het complex van de oliemolen. De belangrijkste opgave daarbij was een verkeersdoorgang in de hal te maken ten behoeve van de ontsluiting van de nieuwe woonwijk erachter.

Het programma van eisen voor het complex bestond uit twee verschillende onderdelen: een “Thomashuis” en vier zelfstandige koopwoningen. Een Thomashuis is een gezinsvervangende situatie voor verstandelijk gehandicapten. Acht verstandelijk gehandicapten krijgen elk een eigen kamer. Daarnaast beschikt het Thomashuis over een grote gemeenschappelijke woonkamer/ keuken. De groep wordt begeleid door een beheerder die zelf met zijn gezin in het Thomashuis woont, zij het in een volledig zelfstandige beheerderswoning. Deze beheerderswoning staat intern in directe verbinding met de rest van het Thomashuis en heeft een eigen entree.

Het Thomashuis met beheerderswoning zijn in de molen en een deel van de aanpalende hal gehuisvest. Verder zijn er een aantal luxe koopwoningen gerealiseerd in het overige deel van de hal en in het pakhuis.

Op de molenromp is een extra verdieping met puntdak gekomen, waarvan de dakhelling ongeveer de helft bedraagt van de voormalige. De molen en aanbouw zijn volledig geïsoleerd middels voorzetwanden, begane grondvloerisolatie en dakisolatie. Alle stuclagen zijn vernieuwd. Nieuw gemaakte scheidingswanden bestaan uit lichte constructies (metal-stud).

De hal bestaat uit zes bijzondere houten vakwerkspanten die gehandhaafd zijn. Hier zijn, over twee verdiepingen, vier kamers en twee badkamers. De spanten zijn in het zicht gebleven.

De kap van de hal en de voor-en achtergevel zijn geïsoleerd. In de achtergevel werden nieuwe gevelopeningen gemaakt in het ritme van de bestaande ramen. De voorgevel bestaat uit de scheiding tussen hal en het gesloopte kantoorgedeelte en is voorzien van nieuwe openingen. De gevel aan de doorgang is volledig nieuw en is voor wat betreft openingen en kleur een directe afspiegeling van de tegenoverliggende pakhuisgevel in de doorgang. In het dakvlak is een reeks dakvensters opgenomen.

In het pakhuis werden nog eens twee woningen gerealiseerd, eveneens één aan de voor- en één aan de achterzijde. Beide woningen hebben hun entree in de nieuwe doorgang, gebruikmakend van bestaande gaten in de gevel.

De bestaande verdiepingsvloer is gehandhaafd. Aan de achtergevel is een kopgevel opgetrokken, qua contour gelijk aan de voorgevel maar qua openingen daarvan afwijkend. De kapvorm is hiermee eveneens gewijzigd.

In de nieuwe doorgang zijn twee houten spanten in het zicht gelaten. Deze spanten zijn omwille van het vereiste straatprofiel verplaatst. Het dakvlak is plaatselijk ingesneden en de lichtkap is teruggebracht.

Dit complex is verbouwd met maximale gebruikmaking van aanwezige onderdelen, zowel esthetisch als bouwtechnisch/ constructief. De voorgevel van het pakhuis heeft weer het rijke voorkomen dat het getuige historisch beeldmateriaal ooit had, zonder letterlijk historiserend te zijn.

Locatie

Delft

Opdrachtgever

Staedion Ontwikkeling

Realisatie

2008

Foto's Transformatie

Foto's oude situatie