Hoogeveenlaan

Na analyse en stedenbouwkundige verkenning van het plangebied is met Nijhuis Bouw en Bureau BIEB het procesvoorstel voor de ontwikkeling van het realisatie proces voor het plangebied tot stand gekomen. Dit proces heeft een relatie met de visie die tegelijkertijd is ontwikkeld voor de bebouwings vorm en de integratie van koperswensen in dit ontwerp. Per woning of kavel werd op basis van maat-differentiaties en materiaalkeuzes het principe van de architectonische variatie en vrije indeelbaarheid onderzocht en geïllustreerd.

De uitwerking en het effect op de architectuur werd aan regels gebonden en tenslotte in een beeldkwaliteitsplan vertaald waarin de spelregels voor de uitwerking in samenwerking met een 'Bouwen in eigen Beheer'-kopersgroep werden bepaald. De weer-gegeven beelden dienden ter illustratie van het proces en konden gezien worden als de sfeervisie die door ons als uitgangspunt werd voorgesteld.

Uit de stedenbouwkundige analyse ontstond in deze visie een beeld waarbij de hoeken van de blokken een cruciale rol speelde. De hoeken werden zo bebouwd dat de aangrenzende, niet bij het plangebied horende bebouwing, daar tegenaan kon. In deze aansluitingen vormden poorten naar de op het binnengebied liggende parkeervoorzieningen de overgang in de architectuur. De hoeken zijn alle aan elkaar verwant in vorm en materiaalgebruik. De hoeken gelegen aan de open ruimte in het midden van de hoefijzers gaan een relatie aan met elkaar over de open ruimte heen en krijgen daartoe een diagonaal accent.

Hierdoor kon de plint die we wenselijk achtten binnen de bebouwing van de hoeken een extra dimensie krijgen. In deze onderlaag zien we dit graag benadrukt door het materiaalgebruik en zou de toepassing van natuursteen en glas het geheel een mooie uitstraling kunnen geven.

In het materiaal gebruik voor de verschillende blokken was het de bedoeling de koppen als bindende elementen te gebruiken en daar een mooie donkere steen te gebruiken waarbij per bouwblok een bovenbouw gemetseld werd dat met verschillende elementen in te vullen was. De voorgevels werden in een visie ontworpen waarbij de individuele invloed zich beperkte tot de soort en plaats van ramen en erkers binnen een vastgesteld patroon, zie hiervoor het voorbeeld. De achtergevels boden meer individuele vrijheid en een keuze voor materiaal per laag per pand. In samenhang met de uitbouwvariaties ontstond hier een zeer gedifferentieerd beeld dat bij de huidige en/of beoogde multiculturele bevolking paste.

Locatie

Den Haag

Opdrachtgever

Nijhuis Bouw en Bureau BIEB

Foto's