Hofje Vrouwe Groenevelt's Liefdesgesticht

Het karakteristieke hofje van Vrouwe Groenevelt's Liefdegesticht is een monumentwaardig complex. Het omvat 16 woningen voor ouderen en een originele regentenkamer.

Het plan werd in overleg met de bewoonsters tot stand gebracht en zij zijn na de restauratie in het hofje teruggekeerd.

De nieuwe woningindeling van de toch vrij kleine woningen is veel efficiënter in het gebruik van de ruimte. De regentenkamer wordt gebruikt als gemeenschappelijke ruimte.

Locatie:

Rotterdam

Opdrachtgever:

St. Ouderenhuisvesting Rotterdam

Realisatie:

Opgeleverd 1990

Foto's