Havendijkstraat en Karelsgang

Woningcorporatie Woongoed Middelburg wilde aan de Havendijkstraat en de Karelsgang een deel van het woongebied gaan herstructureren. Dit vond plaats door 33 woningen te slopen en te vervangen door nieuwbouw. De woningen waren niet te verbeteren waardoor sloop van de woningen onontkoombaar was. In het gebied werd een vergelijkbaar aantal woningen opnieuw gebouwd. De kleinschalige woningen werden vervangen door woningen die aan de huidige maatstaven voldoen. Bij het realiseren van de nieuwe woningen was het van belang dat het kleinschalige karakter van de wijk en het gebied behouden bleef.

Het plan is gesitueerd ten oosten van het oude centrum van Middelburg, vlakbij de haven in de Havendijkstraat en de Karelsgang. De nieuwbouw bestaat uit 28 huurwoningen en 4 koopwoningen.

Locatie

Middelburg

Opdrachtgever

Woongoed Middelburg

Uitvoering

Juni / juli 2014

Website

Klik op de link om de website te bezoeken: Bestemmingsplan Havendijkstraat en Karelsgang

Realisatie

Medio 2015

Foto's